Politik for privatliv og brug af cookies

Shurgards privatlivspolitik

Denne politik giver dig oplysninger om de personlige oplysninger, vi indsamler fra dig, hvordan vi bruger disse oplysninger, og dine rettigheder vedrørende de personlige oplysninger, som vi opbevarer om dig. 
Dette dokument vil gælder fra den 25. maj 2018

1. Hvem vi er

Shurgard Europe VOF ("Shurgard" eller "vi") er et selskab med hovedsæde i Breedveld 29, 1702 Dilbeek, Belgien og er registreret i Crossroads Bank for virksomheder under registreringsnummer 0884.371.665.

Som dataansvarlig respekterer vi din ret til privatlivets fred og behandler kun personlige oplysninger, som du giver os i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og som beskrevet i denne politik (Gældende databeskyttelseslove omfatter (i) Generel Databeskyttelsesforordning (Regulativ 2016/679) ("GDPR") og (ii) alle andre eksisterende eller nye gældende love vedrørende eller med indvirkning på behandlingen af oplysninger om en levende person og privatlivets fred).

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi indsamler, gemmer og bruger dine personlige oplysninger, eller hvis du har andre spørgsmål om personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på dataprotection@shurgard.eu.

2. De personlige oplysninger vi indsamler om dig

Vi indsamler personlige oplysninger om dig (f.eks. dit navn, postadresse, e-mailadresse, telefonnumre, fødselsdato, betalingsoplysninger), når du tilmelder dig for at indgå i eller modtage en tjeneste fra os, f.eks. for en "ring til mig«-anmodning, at få et tilbud eller reservere et opbevaringsrum online eller ansigt til ansigt, hvis du kommer til vores lagerhotel for at underskrive en aftale.

Vi indsamler også personlige oplysninger, når du kontakter os, sender os tilbagemeldinger og gennemfører kundeundersøgelser.
Vores hjemmeside bruger også cookies (se afsnittet "Brug af cookies" nedenfor) og samler IP-adresser (som er et nummer, der unikt kan identificere en bestemt computer eller en anden enhed på internettet).

Vi samler også personlige oplysninger om dig via vores hjemmesider. Hvis du besøger vores lagerhotel, kan nogle personlige data indsamles fra overvågningssystemer såsom kamera (CCTV) og døradgangssystemer på vores lagerhoteller.

Vi kan overvåge og registrere kommunikation med dig (såsom telefonsamtaler og e-mails).  Vi gør dette for at kontrollere kvaliteten af vores kundeservice og til uddannelsesformål for vores butik teams.

3. Hvordan vi må gemme og bruge dine oplysninger

Vi eller tredjeparts dataprocessorer, der handler på vores vegne (for yderligere oplysninger om dataprocessorer, der handler på vores vegne, se nedenfor under punkt 4) kan indsamle, opbevare og bruge dine personlige oplysninger, der er anført ovenfor, til følgende formål:

 1. identificere dig og administrere enhver konto, du har hos os;
 2. kontakte dig af grunde relateret til den tjeneste, du har tilmeldt dig eller for at give de oplysninger du har anmodet om;
 3. vedrørende betaling for vores ydelser;
 4. løse konflikter eller indsamle forfaldne betalinger;
 5. gøre vores hjemmeside og dets indhold tilgængeligt for dig;
 6. foretage reservering af opbevaringsrum, du måtte indsende via vores hjemmeside;
 7. besvare dine online forespørgsler og give dig tjenester, som du kan anmode om;
 8. hvor og i det omfang du har givet os dit udtrykkelige samtykke, at give dig salgsfremmende indhold (via post, e-mail eller SMS/MMS) eller til at medtage dig i vores annoncekampagner og -tilbud vedrørende vores produkter og tjenester;
 9. gennemføre markedsundersøgelser;
 10. for bedre at forstå mønstre relateret til brug af vores hjemmesiden via cookies, så vi kan forbedre vores produkter, tjenester og hjemmesider yderligere. For yderligere information om de cookies, vi distribuerer på vores hjemmeside, se afsnittet “Brug af cookies” nedenfor;
 11. opdage og forhindre potentielt bedrageri og/eller andre mulige forseelser, der kunne finde sted på vores opbevaringsrfaciliteter;
 12. overholde vores juridiske forpligtelser, om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Vi behandler dine personlige oplysninger til ovennævnte formål:

 • i det omfang du har givet samtykke til behandlingen (under 3(h) og for de cookies, der kræver samtykke i henhold til 3 (i)); ELLER
 • for så vidt behandlingen er nødvendig for udførelsen af en kontrakt, som du er part i eller for at træffe foranstaltninger på din anmodning inden indgåelse af en kontrakt (under 3(a) til og medtaget 3(g); ELLER
 • for så vidt behandlingen er nødvendig for at realisere Shurgards legitime interesser for at kunne drive sin virksomhed korrekt (under 3(k) og 3(l)) og for yderligere at forbedre vores produkt- og serviceudbud (under 3(i)) og for disse cookies kræves ikke samtykke under 3(j)). Til dette formål stræber vi efter at opretholde en rimelig balance mellem behovet for at behandle data og bevarelsen af dine rettigheder og friheder, herunder beskyttelse af dit privatliv.

4. Hvordan deler vi dine personlige oplysninger og hvem vi deler det med

4.1 Princip

Vi vil ikke sælge, udleje eller på anden måde videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter, undtagen som beskrevet i denne politik.

4.2 Datterselskaber/tilknyttede virksomheder og tredjepartsprocessorer

Vi kan levere dine personlige oplysninger til Shurgard-datterselskaber/tilknyttede virksomheder og til tredjepartsprocessorer for at behandle personlige oplysninger på vores vegne med det formål, der er angivet ovenfor. Disse parter skal behandle sådanne oplysninger baseret på vores instruktioner og i overensstemmelse med Shurgards privatlivspolitik.

Tredjepartsleverandører, som vi kan videregive dine personlige oplysninger til, er:

 • tjenesteudbydere, der er under kontrakt med os for at støtte vores forretningsaktiviteter, såsom teknologitjenester, bedrageribekæmpelse, inkasso;
 • vores forsikringsselskaber og forsikringsmæglere, hvis du tegner forsikringsdækning gennem os;
 • enhver person, som du har navngivet som en person vi kan kontakte for at drøfte din konto;
 • enhver person, der er din agent eller repræsentant, såsom indehaver af en fuldmagt, en værge eller en person, der forvalter en vilje;
 • enhver person, som vi forhandler med som en potentiel køber af vores forretning eller ejendom, eller hvis vi foreslår at fusionere vores forretning med en anden virksomhed.

4.3 Overholdelse af love og retssager

Vi kan udlevere dine personlige oplysninger, hvor:

 • vi er forpligtet til at gøre det ved gældende lovgivning, af en offentlig myndighed eller af et retshåndhævende organ i forbindelse med enhver undersøgelse, der hjælper med at forhindre eller opdage ulovlig aktivitet;
 • etablere eller udøve vores juridiske rettigheder eller forsvare sig mod juridiske krav;
 • undersøge, forebygge eller træffe foranstaltninger mod ulovlige aktiviteter, mistænkt bedrageri, situationer der indebærer potentielle trusler mod en persons fysiske sikkerhed, krænkelser af vores brugsbetingelser eller som påkrævet i henhold til loven.

4.4 Andet

Hvis en tredjepart erhverver al (eller stort set al) vores forretning og/eller aktiver, kan vi muligvis videregive dine personlige oplysninger til den tredjepart i forbindelse med købet.

5. Internationale overførsler

I forbindelse med ovennævnte formål forsøger vi så vidt muligt at undgå overførsel af personlige oplysninger, som vi indsamler fra dig til tredjeparts dataprocessorer, uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Når vi overfører personlige oplysninger, som vi indsamler fra dig til tredjeparts dataprocessorer i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og som ikke giver et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, sikrer vi brugen af passende dataoverførselsværktøjer som f.eks. indtastning ind i de standardkontraktbestemmelser, der er udstedt af Europa-Kommissionen.

6. Cookies

Teknologier som cookies, tags og scripts bruges af os og vores partnere, samarbejdspartnere eller analytikere eller tjenesteudbydere. Disse teknologier bruges til at analysere tendenser, administrere vores hjemmeside, spore brugernes bevægelser omkring vores hjemmeside og indsamle demografiske oplysninger om vores brugerbase som helhed. Vi kan modtage rapporter baseret på brugen af disse teknologier af disse virksomheder på et aggregeret grundlag.

Vi bruger f.eks. cookies til at huske brugerens indstillinger (f.eks. sprogindstillinger). Brugere kan styre brugen af cookies på det enkelte browserniveau. Hvis du afviser cookies, kan du stadig bruge vores hjemmeside, men muligheden for at bruge nogle funktioner eller områder af vores hjemmeside kan være begrænset.

Bemærk, at blokering af cookies kan føre til en mindre komplet webbrowsing-oplevelse, og i så fald kan vi ikke garantere den fulde funktionalitet.

For mere information om, hvordan vi bruger cookies, og hvilke oplysninger der indsamles ved hjælp af cookies, se afsnittet “Brug af cookies” nedenfor.

7. Sikkerhed

Vi træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte de personlige oplysninger, som du giver os mod uautoriseret eller ulovlig behandling og imod utilsigtet ødelæggelse, tab eller skade, for eksempel:

 • vi gemmer dine personlige data på sikre servere; og
 • betalingsoplysninger krypteres på den sikre server.

Selv om vi vil bruge alle rimelige bestræbelser på at sikre dine personlige oplysninger, erkender du, at brugen af internettet ikke er helt sikker, og derfor kan vi ikke garantere sikkerheden eller integriteten af de personlige data, der overføres fra dig eller til dig via internettet. Hvis du har særlige bekymringer vedrørende dine oplysninger, bedes du kontakte os (se 'Hvordan kan du kontakte os?' nedenfor).

8. Hvor længe beholder vi dine personlige data?

Vi vil beholde dine personlige oplysninger på vores system så længe som nødvendigt:

 • for at administrere den eller de tjenester, du har tilmeldt dig;
 • for at overholde vores juridiske forpligtelser, løse tvister og/eller håndhæve vores aftaler.

9. Tredjeparts hjemmesider

Shurgards hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider, der drives af tredjeparter.  Shurgards privatlivspolitik gælder kun for de personlige oplysninger, vi indsamler via vores hjemmeside, og det gælder ikke for andre hjemmesider, som vores hjemmeside kan være forbundet med, med eller uden vores tilladelse. Vi kan ikke være ansvarlige for personlige oplysninger, som tredjeparter kan indsamle, opbevare og bruge via deres hjemmeside.  Du bør altid omhyggeligt læse privatlivspolitikken for hvert websted, du besøger.

10. Hvad er dine rettigheder?

Som registreret har du følgende rettigheder:

 1. retten til adgang til personlige oplysninger, som vi har om dig;
 2. retten til at bede os om at opdatere eller rette op på forældede eller ukorrekte personlige oplysninger, som vi har om dig;
 3. hvor behandlingen er baseret på dit samtykke, retten til at tilbagekalde samtykke til enhver tid uden at påvirke lovligheden af behandlingen på grundlag af samtykke før dens tilbagekaldelse
 4. retten til at slette, hvor betingelserne i artikel 17 i GDPR er blevet opfyldt
 5. retten til begrænset behandling, når betingelserne i artikel 18 i GDPR er opfyldt
 6. retten til dataoverførbarhed, såfremt betingelserne i artikel 20 GDPR gælder for dig
 7. retten til at modsætte sig behandling af personoplysninger vedrørende dig, såfremt betingelserne i artikel 21 GDPR er opfyldt
 8. retten til at indgive klage til en tilsynsmyndighed og
 9. retten til at fravælge enhver direkte marketing kommunikation, som vi (med dit samtykke) kan sende dig.

(Med undtagelse af afsnit 10(h) i denne politik) kan du til enhver tid udøve disse rettigheder ved at sende os en mail på dataprotection@shurgard.eu.

11. Opdateringer til Shurgards privatlivspolitik

Denne politik kan opdateres med jævne mellemrum for at afspejle ændringer i vores persondatapraksis. Du bør lejlighedsvis kontrollere denne politik for at sikre, at du er opmærksom på den seneste version.

12. Hvordan kan du kontakte os

Hvis du har spørgsmål om denne privatlivspolitik og/eller hvordan vi indsamler, gemmer og bruger dine personlige oplysninger, kan du maile til os på dataprotection@shurgard.eu.

Brug af cookies

Shurgard bruger cookies vedrørende din adgang til hjemmesiden, personlige indstillinger og browseradfærd, for eksempel for at huske brugerens indstillinger (f.eks. sprogindstillinger). Brugere kan styre brugen af cookies på det enkelte browserniveau. Hvis du afviser cookies, kan du stadig bruge vores hjemmeside, men muligheden for at bruge nogle funktioner eller områder af vores hjemmeside kan være begrænset.

1. Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, som er gemt på din computer af serveren på vores hjemmeside som du besøger. De indeholder visse oplysninger, herunder hjemmesidenavnet, cookiens "levetid" og nogle cifre og tal. 

2. Hvordan Shurgard bruger cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside:

 • For at forbedre funktionaliteten af vores hjemmeside;
 • for at hjælpe os med at genkende dig som en unik besøgende, når du vender tilbage til vores hjemmeside og giver os mulighed for at skræddersy indhold for at matche dine præferencer; og
 • giver os mulighed for at skræddersy annoncer, der matcher dine foretrukne interesser eller for at undgå at vise dig de samme annoncer gentagne gange; og
 • for at kompilere anonyme, aggregerede statistikker, der giver os mulighed for at forstå, hvordan brugerne anvender vores websted og for at hjælpe os med at forbedre strukturen på vores hjemmeside.

Cookies er ikke skadelige for din computer. Men hvis du foretrækker det, kan du indstille din internetbrowser til at acceptere eller nægte cookies. Bemærk, at hvis cookies er deaktiveret, kan du muligvis ikke bruge alle de interaktive funktioner på vores hjemmeside. Flere oplysninger om deaktivering af cookies kan findes på www.allaboutcookies.org.

Hvis du ikke ønsker at modtage bestemte kategorier af cookies på vores hjemmeside, kan du til enhver tid ændre dine tilladelsesindstillinger i dine browserindstillinger. Dette påvirker kun fremtidige cookies. For at fjerne cookies, der blev placeret tidligere, skal du slette dem fra din browsers cache.

Nedenstående tabel viser alle cookies, som vi og tredjeparter bruger på vores hjemmeside:

Meget nødvendige cookies:

Disse cookies er nødvendige for, at hjemmesiden kan fungere og kan ikke slås fra i vores systemer. De er normalt kun indstillet som svar på handlinger foretaget af dig, f.eks. en anmodning om tjenester, som f.eks. indstilling af dine personlige præferencer, indlogning eller udfyldning af en formular. Du kan indstille din browser til at blokere eller advare dig om disse cookies, men nogle dele af hjemmesiden vil dermed muligvis ikke fungere.

shurgard.be|
shurgard.dk |
shurgard.fr |
shurgard.de |
shurgard.se |
shugard.nl |
shurgard.co.uk
 • _dc_gtm_UA-3664993-6
 • __RequestVerificationToken
 • PHPSESSID
 • ASP.NET_SessionId
 • belgium#lang | denmark#lang | france#lang | germany#lang |sweden#lang | the-netherlands#lang | united-kingdom#lang
 • belgium#lang-last-visit | denmark#lang-last-visit | france#lang-last-visit | germany#lang-last-visit | sweden#lang-last-visit | the-netherlands#lang-last-visit | united-kingdom#lang-last-visit

Funktionelle cookies:

Disse cookies giver mulighed for forbedret funktionalitet og personalisering med henblik på f.eks. videoer og live chat. De kan blive indstillet af os eller af tredjepartsleverandører, hvis tjenester vi har tilføjet til vores sider. Hvis du ikke tillader disse cookies, kan nogle eller alle disse funktionaliteter muligvis ikke fungere korrekt.

shurgard.be |
shurgard.dk |
shurgard.fr |
shurgard.de |
shurgard.se |
shugard.nl |
shurgard.co.uk
 • _ga
 • _gac_UA-3664993-6
 • _gat
 • _gat_UA-nnnnnnn-nn
 • _gid
 • _vis_opt_s
 • _vis_opt_test_cookie
 • _vwo_referrer
 • _vwo_sn
 • _vwo_uuid_v2
 • cto_bundle
 • pageviewCounter
 • pvc_visits[0]
 • SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE
 • SearchLocation
dnacdn.net
 • browser_data
feefo.com
 • __cfduid
liadm.com
 • lidid
revcontent.com
 • __ID
 • v1_151
simage2.pubmatic.com
 • f5_cspm
static.criteo.net
 • criteo_write_test
sync.outbrain.com
 • cookieJartestCookie
twiago.com
 • deuxesse_uxid

Målrettede cookies:

Disse cookies indstilles gennem vores side af vores reklamepartnere. De kan blive brugt af disse virksomheder til at opbygge en profil for dine interesser og vise dig relevante reklamer på andre hjemmesider. De identificerer din unikke browser og enhed. Hvis du ikke tillader disse cookies, vil du ikke opleve vores målrettet annoncering på tværs af forskellige hjemmesider.

shurgard.be|
shurgard.dk |
shurgard.fr |
shurgard.de |
shurgard.se |
shugard.nl |
shurgard.co.uk
 • _fbp
 • _gcl_au
 • criteo_write_test
 • cto_tld_test
casalemedia.com
 • CMPS
 • CMRUM3
 • CMST
 • CMPRO
 • CMID
360yield.com
 • tuuid_
 • lu
 • tuuid
 • um
 • umeh
3lift.com
 • tlcookieable
 • tluid
addthis.com
 • na_id
 • ouid
 • uid
adnxs.com
 • uuid2
 • anj
adscale.de
 • uu
 • tu 
advertising.com
 • APID
contextweb.com
 • _dbefe
bidswitch.net
 • c
 • tuuid_lu
 • tuuid
bing.com
 • MUID
 • MUIDB 
bluekai.com
 • bku
 • bkdc
 • bkpa
criteo.com
 • uid
demdex.net
 • demdex
 • dpm 
doubleclick.net
 • IDE
 • test_cookie
facebook.com
 • fr
krxd.net
 • _kuid_
media.net
 • data-c
omnitagjs.com
 • ayl_visitor
openx.net
 • i
outbrain.com
 • criteo
 • obuid
pinterest.com
 • _pinterest_cm
 • __cfduid
plista.com
 • um
postrelease.com
 • opt_out
pubmatic.com
 • KRTBCOOKIE_244
 • KRTBCOOKIE_255
 • KRTBCOOKIE_256
 • KRTBCOOKIE_257
 • KRTBCOOKIE_265
 • KRTBCOOKIE_272
 • KRTBCOOKIE_273
 • KRTBCOOKIE_320
 • KRTBCOOKIE_321
 • KRTBCOOKIE_323
 • KRTBCOOKIE_745
 • KRTBCOOKIE_746
 • KRTBCOOKIE_747
 • KRTBCOOKIE_752
 • KRTBCOOKIE_97
 • PUBMDCID
 • PugT
rlcdn.com
 • pxrc
 • rlas3
sharethrough.com
 • stx_user_id
smartadserver.com
 • pid
 • csync
 • TestIfCookieP
smartclip.net
 • dspuuid
 • psyn
 • uuid
taboola.com
 • t_gid
 • taboola_vmp
tapad.com
 • TapAd_TS
 • TapAd_3WAY_SYNCS
 • TapAd_DID
teads.tv
 • tt_viewer
facebook.com
 •  
yahoo.com
 • B
 • APID
 • APIDTS
 • IDSYNC
yieldlab.net
 • id
youtube.com
 • YSC
 • GPS
 • VISITOR_INFO1_LIVE