Reservations betingelser

Hvad betyder det at reservere?

 • Pris og promotion er garanteret i på 30 dage for reservering (inklusiv dagen, hvor reserveringen foretages).
 • Skal du underskrive kontrakten inden der er gået 30 dage til at garantere reservationen pris og promotion.

Ingen forpligtelse

 • Der er absolut ingen omkostninger ved at lave en reservation. Vi beder aldrig om et betalingskort.
 • Skulle du senere beslutte, at du ikke er helt klar til opmagasinering, behøver du ikke foretage dig mere.

Hvad er der brug for til at reservere?

Den eneste information vi beder om, er dit navn, din e-mail-adresse og dit telefonnummer.

Ændringer og aflysninger

 • Hvis du ønsker at ændre enhedsstørrelse, filial eller indflytningsdato, skal du ringe til 80-71 80 27 eller sende
  en e-mail til lagerhotellet.
 • Eller annuller din reservation og start forfra, når du er klar.

Det er altid dig, der har kontrollen og det er altid gratis.

Din bekræftelse af reservationen og de næste skridt

 • Efter du har reserveret en enhed, modtager du en e-mail, som bekræfter din reservation.
 • Din lagermanager vil også ringe til dig for at bekræfte din reservation og besvare alle dine spørgsmål.
 • Hvis du ønsker at fortsætte, skal du tage til lagerhotellet for at underskrive din kontrakt.
 • Ved telefonisk kontakt mellem dig og Shurgard er det muligt, at telefonsamtalerne bliver optaget med henblik på at optimere kvaliteten af vores service over for dig.