Forsikring

Hvordan du forsikre dine opbevarede ejendele og hvordan forsikring beskytter dig
Forsikring

Forsikring beskytter dine opmagasinerede genstande. For din egen skyld, er det nødvendigt, at du forsikrer dine ejendele, når du opmagasinere dem hos Shurgard.

Her nedenunder finder du et antal ofte stillede spørgsmål angående forsikring hos Shurgard.

For at beskytte dig selv og dine ejendele skal du altid forsikre dine opbevarede genstande.

Du kan nemt forsikre dine ejendele til en overkommelig pris med en skræddersyet forsikringspolice fra Marsh, der starter med 130 kr pr. måned.

Du kan tegne denne forsikring, når du underskriver din kontrakt. Vores chef på stedet hjælper dig gerne med assistance og råd.

Få mere at vide under hvordan forsikring beskytter dine ejendele.

Du har forsikringspligt til at forsikre det, du opmagasinere hos Shurgard. Du kan arrangere dette på to måder:

  • Benytte sig af den særlige opbevaringsforsikring som er skræddersyet til Shurgards kunder
    Denne forsikring kan koste helt ned til 130 kr. pr. måned. De fleste af Shurgards kunder vælger at tegne denne forsikring.
  • Igennem egen forsikringsselskab
    Mulighederne for at forsikre opbevaringsrum varierer pr. forsikringsselskab.
    OBS: Den dækning, mange forsikringsselskaber tilbyder for ejendele, der opmagasineres eksternt, er ofte for en begrænset tidsperiode. Det kan derfor anbefales, at du spørger dit forsikringsselskab til råds angående dine muligheder.

Det afhænger af værdien, men du kan forsikre de ejendele, der opbevares i dit rum, for et beløb helt ned til 130 kr pr. måned.

De faktiske omkostninger i forbindelse med din præmie afhænger naturligvis af forsikringsværdien af de ejendele, der opbevares i dit rum. Se forsikringspriser og -dækninger.

Shurgards særlige forsikringspolice dækker direkte skade på eller direkte tab af ejendele under opbevaringen og også under transport i starten og slutningen af lejeperioden.

Policen forsikrer indholdet af dit opbevaringsrum op til det forsikrede beløb som nævnt i forsikringscertifikatet. Det betyder, at du kan kræve forsikringsværdien af de ejendele, du har mulighed for at opbevare i dit opbevaringsrum, i det usandsynlige tilfælde at dit opbevaringsrum udsættes for brand, lynnedslag, vandskade, stormskade eller tyveri.

Vær opmærksom på, at det maksimale beløb, du vil kunne modtage, er forsikringsbeløbet som nævnt i dit forsikringscertifikat, og at det fulde beløb kun udbetales, hvis alle policens betingelser er opfyldt. Tag derfor højde for betingelserne i din police.

Læs alle policens betingelser og vilkår.

Du kan tegne en Shurgard forsikring på dit Shurgard lagerhotel.

Vores personale på stedet vil gennemgå forsikringspolicens vilkår og betingelser med dig, og de er gerne behjælpelige med at fastsætte (forsikrings-)værdien af de ejendele, du ønsker at opmagasinere.

Ønsker du yderligere information, så ring på tlf.: 80-71 80 27.

Få mere at vide under hvordan forsikring beskytter dine ejendele.

Hvis du har yderligere spørgsmål angående forsikring, som du ikke kan finde svaret på her, så ring gratis til os på tlf.: 80-71 80 27, eller ring til et Shurgard lagerhotel i nærheden af dig.