Opslagruimtes vanaf € 1 voor de eerste maand huur. Geen minimumtermijn.
Leeg veld

Uw spullen verzekeren

Alle spullen die u bij Shurgard opslaat, moeten verzekerd zijn. Dit is in uw eigen belang en voor uw eigen veiligheid.

Waarom is een verzekering nodig?

Al onze vestigingen zijn uiteraard volledig gedekt tegen ondermeer natuurrampen, maar het is nodig dat u uw bezittingen tegen verlies of schade verzekert wanneer u ze bij ons opslaat.

Waarom is een verzekering niet in de prijs inbegrepen?

Wij kunnen geen verzekering in de huurprijs opnemen omdat het bedrag dat u betaalt afhankelijk is van de waarde van opgeslagen goederen.

Waar kan ik een verzekering afsluiten?

In onze vestiging kan je een verzekering afsluiten bij Marsh, speciaal op maat gemaakt van Shurgardklanten. 

Daarnaast kan je ook je eigen verzekeringsmaatschappij contacteren en een prijsofferte vragen. De garantievoorwaarden verschillen per maatschappij, dus informeer hierover zeker bij je makelaar.

Wat dekt een verzekeringspolis?

De verzekeringsmaatschappij dekt direct verlies of directe schade aan eigendommen tijdens de opslag veroorzaakt door:

  • natuurrampen bv. storm, overstroming, brand
  • een derde partij bv. wanneer een bestuurder tegen het hek rijdt
  • diefstal na braak in de opslagruimte of opslagvestiging

Indien uw opslagruimte door één van deze risico’s zou getroffen worden, kunt u de verzekerde waarde van uw opgeslagen bezittingen (zoals vermeld op uw verzekeringsattest) claimen, op voorwaarde dat u de bij Shurgard opgeslagen goederen effectief mocht opslaan en ermee rekening houdend dat de verzekerde waarde opgegeven in uw verzekeringsattest een maximum vergoeding is en dat die slechts volledig betaald zal worden indien alle polisvoorwaarden vervuld zijn.

Meer info over de Algemene Voorwaarden Verzekering.

Hoeveel kost een verzekering (per opslagruimte)?

Het effectieve bedrag van uw premie hangt af van de waarde van de goederen opgeslagen in uw opslagruimte.

  • Voor € 5 per maand, bent u verzekerd voor een waarde van € 500 (enkel voor lockers)
  • Voor € 15 per maand, bent u verzekerd voor een waarde van € 2.000
  • Voor € 20 per maand, bent u verzekerd voor een waarde van € 4.000
  • Voor € 30 per maand, bent u verzekerd voor een waarde van € 7.500
  • Voor € 40 per maand, bent u verzekerd voor een waarde van € 10.000
  • Voor € 50 per maand, bent u verzekerd voor een waarde van € 15.000

Indien de waarde van uw opgeslagen goederen hoger is dan de bovenvermelde bedragen, dan kan een hoger dekkingsniveau via Marsh aangevraagd worden (Marsh zal beslissen of dit hoger dekkingsniveau al dan niet toegestaan wordt).

Opslagruimtes vanaf € 1 voor de eerste maand huur. Geen minimumtermijn.
Leeg veld
We detected a slow network and loaded a static map.
Tap here to enable the interactive map.