Opzeggen van de opslagruimte

Uw opslagruimte opzeggen en opleveren
Opzeggen van de opslagruimte
Hieronder vindt u de veelgestelde vragen over het opzeggen en opleveren van uw opslagruimte

Uw opzegging moet minstens 15 dagen vóór uw daadwerkelijke vertrek bij ons binnen zijn.

U dient ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, hetzij per e-mail, post of rechtstreeks bij uw Shurgard-vestiging. U dient uw naam, het nummer van de opslagruimte en de einddatum te vermelden.

Vergeet dus niet om contact met ons op te nemen als u uw opslagruimte niet langer nodig hebt. Uw vestigingsmanager kan u hierin perfect begeleiden.

Zorg ervoor dat de opslagruimte leeg is en schoongeveegd. Zorg er ook voor dat u het slot hebt verwijderd en bewaard.

Als dit niet het geval is, kan Shurgard uw contract niet afronden en loopt uw contract gewoon door. 

Nadat u de opslagruimte leeg hebt gehaald, vragen we u het slot te verwijderen en te bewaren. Het slot is van u, dus u kunt het opnieuw gebruiken als u in de toekomst weer opslagruimte van Shurgard nodig hebt.

De opslagruimte moet bij oplevering leeg en schoon zijn. Zorg ervoor dat u de spullen die u niet langer wilt hebben, hebt verwijderd.

Shurgard behoudt zich het recht voor om uw contract te verlengen als uw opslagruimte niet leeg is.

Als u op de geplande einddatum de opslagruimte niet hebt opgeleverd, zal uw huurcontract worden verlengd. Dit betekent dat de algemene voorwaarden en de opzegtermijn ( 15 dagen vóór uw daadwerkelijke vertrek) nog steeds van toepassing zijn.

Als uw plannen zijn gewijzigd en u uw opslagruimte wilt blijven huren, dan is dit geen enkel probleem. U hoeft het ons alleen maar te laten weten.

Mocht u minder opslagruimte nodig hebben, dan kunt u verhuizen naar een kleinere opslagruimte. We brengen hiervoor geen extra kosten in rekening. De vestigingsmanager kan u vertellen welke opslagruimte het beste is voor u en u helpen uw nieuwe opslagruimte te reserveren.