Försäkring

Vänligen gå till försäkringsbolaget Marshs webbplats för följande uppgifter om din försäkring:

  • Sammanfattning av försäkringsvillkoren
  • Information om hur du anmäler en skada
  • Skadeanmälningsblankett
  • Elektronisk skadeanmälan

Gå till Marshs webbplats