Vårt åtagande

Miljöskador, klimatförändringar och föroreningar är stora problem som kräver gemensamma och kraftfulla åtgärder. Vi åtar oss att skydda miljön och uppmuntrar våra kunder att bidra så att vi kan

  • minska vårt koldioxidavtryck
  • förbättra våra byggnaders energiprestanda
  • använda resurser på ett hållbart sätt
  • minska mängden avfall.

Mer information om vår strategi för miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning.

Så gör vi skillnad tillsammans

Som Shurgard-kund gör du redan en viktig insats. Bara genom att magasinera dina tillhörigheter i stället för att köpa nya skyddar du jordens naturresurser. När du befinner dig på en Shurgard-anläggning finns det ytterligare några saker du kan göra för att skydda miljön:

  • Välj digital faktura i stället för pappersfaktura.
  • Stäng ytterdörren efter dig.
  • Stäng av bilmotorn under på- och avlastning.
  • Använd hållbart förpackningsmaterial.
  • Ge dina tillhörigheter nytt liv genom återbruk.
  • Avlägsna och sortera avfall så att det hanteras korrekt.