Skydda miljön med Shurgard | Shurgard
✓ Första månadshyran 1 kr * ✓ Gratis bokning & avbeställning ✓ Ingen depositionsavgift
FOR EVERY MOVE IN LIFE
Meny Menystängning
Skriv in ditt telefonnummer så ringer vi tillbaka till dig.
Genom att ange din e-postadress accepterar du att vi kan kontakta dig via e-post.
Skriv in ditt telefonnummer så ringer vi tillbaka till dig.
Tack så mycket! Vi ringer tillbaka till dig inom 24 timmar.
Ett internt serverfel inträffade. Försök igen senare!

Tillsammans för en bättre framtid. Skydda miljön med Shurgard.

Skydda miljön med Shurgard

VÅRT ÅTAGANDE

Miljöskador, klimatförändringar och föroreningar är stora problem som kräver gemensamma och kraftfulla åtgärder. Vi åtar oss att skydda miljön och uppmuntrar våra kunder att bidra så att vi kan

  • minska vårt koldioxidavtryck
  • förbättra våra byggnaders energiprestanda
  • använda resurser på ett hållbart sätt
  • minska mängden avfall.

Mer information om vår strategi för miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning.

SÅ GÖR VI SKILLNAD TILLSAMMANS

Som Shurgard-kund gör du redan en viktig insats. Bara genom att magasinera dina tillhörigheter i stället för att köpa nya skyddar du jordens naturresurser. När du befinner dig på en Shurgard-anläggning finns det ytterligare några saker du kan göra för att skydda miljön:

  • Välj digital faktura i stället för pappersfaktura.
  • Stäng ytterdörren efter dig.
  • Stäng av bilmotorn under på- och avlastning.
  • Använd hållbart förpackningsmaterial.
  • Ge dina tillhörigheter nytt liv genom återbruk.
  • Avlägsna och sortera avfall så att det hanteras korrekt.