Kund och anläggningschef hos Shurgard Self Storage
Förråd från 1 kr för den första månadshyran och spara upp till 50 % varje månad.
Skriv in postnummer eller ort

Hur vår anläggningspersonal kan hjälpa dig

På Shurgard är vi stolta över att alla i vår personal är magasineringsexperter – oavsett om de arbetar på våra anläggningar eller finns i andra änden av luren.

Vårt mål är att göra din magasineringsupplevelse så trevlig som möjligt. Därför kan du lita på att vår personal:

  • ger dig råd så att du väljer rätt förråd – du kanske behöver ett mindre än du tror
  • ger dig tips om hur du magasinerar – vi kan visa hur du skyddar dina tillhörigheter och utnyttjar ditt utrymme optimalt
  • hjälper dig om dina magasineringsbehov förändras – att byta förråd är aldrig ett problem
  • håller anläggningarna rena och trygga – dina tillhörigheter är i goda händer

När finns personalen på plats?

Till skillnad från många andra magasineringsaktörer finns våra magasineringsexperter på våra anläggningar under kontorstid. Du hittar din Shurgard-anläggnings öppettider på anläggningens sida.

Behöver du tala med dem per telefon? Inget problem! Du kan nå en av våra magasineringsexperter på 0200 12 51 48

Förråd från 1 kr för den första månadshyran och spara upp till 50 % varje månad.
Skriv in postnummer eller ort
We detected a slow network and loaded a static map.
Tap here to enable the interactive map.