Förråd från 1 kr för den första månadshyran och spara upp till 50 % varje månad.
Skriv in postnummer eller ort

Ordningstips för bästa magasineringsupplevelse

Förrådstider

Du har tillgång till ditt förråd under din anläggnings förrådstider.

Du måste lämna anläggningen före förrådstidernas slut för att undvika att utlösa larmet. Om detta sker debiteras du kostnaden för säkerhetsvaktens utryckning.

Tillträdeskod

För att komma in i byggnaden knappar du helt enkelt in:

*[ditt förrådsnummer][din 4-siffriga kod]#

Använd våra lastvagnar

Använd gärna våra lastvagnar för att transportera dina saker till ditt förråd.

Ställ tillbaka lastvagnen i vagnstället efter användningen. Om vårt spårningssystem upptäcker en lastvagn i ett förråd tar vi ut en avgift på 2000 kr från den berörda hyresgästen.

Vad du får magasinera

Du får magasinera nästan vilket bohag som helst, men det finns vissa saker du inte får magasinera, t.ex. livsmedel och färskvaror.

Du hittar den fullständiga förteckningen över förbjudna saker i våra villkor och förbehåll.

Avfall

För att hålla anläggningen städad ber vi dig att inte lämna kvar avfall eller andra oanvända saker under din hyrestid.

Kostnaden för att avlägsna kvarlämnat avfall är 500 kr per m³.

Utflyttning

Lämna ditt förråd rent, tomt och med dörren öppen.

Observera – ett tomt och olåst förråd anses vara övergivet och kommer att återtas och låses av Shurgard. Behåll låset och nycklarna till nästa gång du hyr hos oss.

Förråd från 1 kr för den första månadshyran och spara upp till 50 % varje månad.
Skriv in postnummer eller ort
We detected a slow network and loaded a static map.
Tap here to enable the interactive map.