Få dina gäster att känna sig som hemma. Magasinera dina personliga tillhörigheter hos Shurgard.

Magasinering för Airbnb-värdar
Förråd från 1 kr för den första månadshyran och spara upp till 50 % varje månad.
Skriv in postnummer eller ort

Magasinera medan du hyr ut ditt hem

Barnen har flyttat ut men du är ännu inte redo att skiljas från er familjebostad? Det har vi full förståelse för. I stället för att låta rummen stå oanvända väljer alltfler att göra om de extra rummen till ”bed and breakfast”-boende.

Att registrera ditt hem på Airbnb och hyra ut till människor du aldrig har träffat förut kan vara ganska spännande. Men du vill förmodligen inte att dina personliga ägodelar ska vara kvar när gästerna är där.

Det kan därför vara praktiskt att magasinera om du vill hyra ut ett rum

  • Skapa utrymme: Magasinera saker som du inte behöver dagligen så att du kan göra om ditt extrarum till ett attraktivt Airbnb-rum.
  • Få dina gäster att känna sig som hemma: Få gästerna att känna att de verkligen är för sig själva genom att magasinera dina personliga tillhörigheter.
  • Integritet och frihet: Om du magasinerar dina personliga tillhörigheter blir du fri att ge dig ut på nya äventyr.
Skriv in postnummer eller ort

Hur Shurgard kan hjälpa till

  • Det finns alltid en magasineringsanläggning i närheten: Eftersom vi har 39 anläggningar i Stockholm, Södertälje, Uppsala, Göteborg, Malmö, Lund, Helsingborg, Örebro, Östergötland and Västmanland är vi aldrig långt borta om du behöver hämta något.
  • Förrådsstorlekar mellan 1 och 30 kvadratmeter: Oavsett om du hyr ut ett extrarum eller hela ditt hem kan Shurgard erbjuda den förrådsstorlek du behöver.
  • Få expertråd: Du kan alltid diskutera med vår anläggningspersonal om du behöver hjälp med att välja det bästa magasineringsalternativet.
  • Fullständig flexibilitet: Hyr in dig hos oss så kort eller så lång tid du vill. Om du vill byta till ett mindre eller större förråd är det också okej.
  • Effektiva säkerhetsåtgärder: En individuell personlig kod ger dig tillträde till anläggningen. Endast du har nyckel eller kod till ditt förråd.  
    Läs mer om säkerhetsåtgärder hos Shurgard.
Förråd från 1 kr för den första månadshyran och spara upp till 50 % varje månad.
Skriv in postnummer eller ort
We detected a slow network and loaded a static map.
Tap here to enable the interactive map.