Förråd från 1 kr för den första månadshyran och spara upp till 50 % varje månad.
Skriv in postnummer eller ort

Hur en försäkring skyddar sakerna i ditt förråd

För din egen skull och ditt skydd behöver du försäkra dina tillhörigheter när du magasinerar dem hos Shurgard.

Varför du behöver en försäkring

Även om vi ser till att alla våra anläggningar är fullt försäkrade mot till exempel naturkatastrofer, måste du ordna med försäkringsskydd för dina magasinerade saker mot förlust och skada.

Varför ingår inte försäkringen i det angivna priset

Våra hyrespriser kan inte inkludera någon försäkring för dina saker, eftersom den premie du får betala för att försäkra dem beror på hur mycket de är värda.

Våra hyresgäster magasinerar saker av olika värde och behöver därför olika försäkringsnivåer.

Var du tecknar försäkring

Vi kan erbjuda dig en försäkring som är specialutformad för Shurgards kunder av Marsh.

Alternativt kan du kontakta din försäkringsgivare och be om en prisuppgift. Försäkringsbolagens villkor skiljer sig åt, så se till att be din försäkringsgivare om alla detaljer.

Vad försäkringen omfattar

Den försäkring vi erbjuder omfattar direkt skada på och direkt förlust av din lösegendom under magasinering vilken orsakas av

  • naturkraft, t.ex. storm, översvämning, brand,
  • tredje man, t.ex. om en bilförare kör in i förrådsdörren,
  • stöld ur ditt förråd eller anläggningen efter inbrott.

Om det osannolika skulle inträffa att ditt förråd drabbas av en av dessa risker kan du kräva det försäkrade beloppet på dina magasinerade tillhörigheter (som anges i ditt försäkringsbevis), förutsatt att du fick förvara den aktuella lösegendomen hos Shurgard och med beaktande av att det högsta belopp som kan erhållas är det försäkrade belopp som anges i ditt försäkringsbevis. Detta gäller under förutsättning att samtliga försäkringsvillkor är uppfyllda. 

Mer information i våra försäkringsvillkor.

Hur mycket försäkringen kostar

Den faktiska storleken på din premie beror på det försäkrade värdet på de saker du förvarar i ditt förråd.

  • För 50 kr/månad försäkrar du lösegendom värd upp till 5 000 kr (gäller endast förvaringsskåp)
  • För 150 kr/månad försäkrar du lösegendom värd upp till 20 000 kr
  • För 200 kr/månad försäkrar du lösegendom värd upp till 40 000 kr
  • För 300 kr/månad försäkrar du lösegendom värd upp till 75 000 kr
  • För 400 kr/månad försäkrar du lösegendom värd upp till 100 000 kr
  • För 500 kr/månad försäkrar du lösegendom värd upp till 150 000 kr

En specialförsäkring kan ordnas för dig genom vår mäklare om du förvarar saker av högre värde än de som anges ovan.

Förråd från 1 kr för den första månadshyran och spara upp till 50 % varje månad.
Skriv in postnummer eller ort
We detected a slow network and loaded a static map.
Tap here to enable the interactive map.