Varför du behöver en försäkring

Även om vi ser till att alla våra anläggningar är fullt försäkrade mot till exempel naturkatastrofer, måste du ordna med försäkringsskydd för dina magasinerade saker mot förlust och skada.

Varför ingår inte försäkringen i det angivna priset

Våra hyrespriser kan inte inkludera någon försäkring för dina saker, eftersom den premie du får betala för att försäkra dem beror på hur mycket de är värda.

Våra hyresgäster magasinerar saker av olika värde och behöver därför olika försäkringsnivåer.

Var du tecknar försäkring

Vi kan erbjuda dig en försäkring som är specialutformad för Shurgards kunder av Marsh.

Alternativt kan du kontakta din försäkringsgivare och be om en prisuppgift. Försäkringsbolagens villkor skiljer sig åt, så se till att be din försäkringsgivare om alla detaljer.

Vad försäkringen omfattar

Den försäkring vi erbjuder omfattar direkt skada på och direkt förlust av din lösegendom under magasinering vilken orsakas av

  • naturkraft, t.ex. storm, översvämning, brand,
  • tredje man, t.ex. om en bilförare kör in i förrådsdörren,
  • stöld ur ditt förråd eller anläggningen efter inbrott.

Om det osannolika skulle inträffa att ditt förråd drabbas av en av dessa risker kan du kräva det försäkrade beloppet på dina magasinerade tillhörigheter (som anges i ditt försäkringsbevis), förutsatt att du fick förvara den aktuella lösegendomen hos Shurgard och med beaktande av att det högsta belopp som kan erhållas är det försäkrade belopp som anges i ditt försäkringsbevis. Detta gäller under förutsättning att samtliga försäkringsvillkor är uppfyllda. 

Mer information i våra försäkringsvillkor.

Hur mycket försäkringen kostar

Den faktiska storleken på din premie beror på det försäkrade värdet på de saker du förvarar i ditt förråd.

  • För 60 kr/månad försäkrar du lösegendom värd upp till 5 000 kr (gäller endast förvaringsskåp)
  • För 160 kr/månad försäkrar du lösegendom värd upp till 20 000 kr
  • För 229 kr/månad försäkrar du lösegendom värd upp till 40 000 kr
  • För 329 kr/månad försäkrar du lösegendom värd upp till 75 000 kr
  • För 420 kr/månad försäkrar du lösegendom värd upp till 100 000 kr
  • För 500 kr/månad försäkrar du lösegendom värd upp till 150 000 kr

En specialförsäkring kan ordnas för dig genom vår mäklare om du förvarar saker av högre värde än de som anges ovan.

Första gången du magasinerar?

Hur magasinering fungerar

Det är enkelt att magasinera hos Shurgard. Du kan hyra ett förråd i bara tre steg.

Kom i gång med self-storage

Våra magasineringspriser

Så här anger vi priset för ett förråd hos Shurgard.

Om förrådspriser

Våra förrådsstorlekar

Exempel på våra olika förrådsstorlekar och hur du väljer rätt förråd.

Se exempel på förrådsstorlekar

Korttidsmagasinering

Vad korttidsmagasinering hos Shurgard innebär och hur vi kan hjälpa dig.

Om korttidsmagasinering

Magasinering hos grannarna jämfört med self-storage

De största skillnaderna mellan peer-to-peer storage och self-storage.

Se jämförelse

Pick up & Delivery jämfört med self-storage

De största skillnaderna mellan Pick up & Delivery och self-storage.

Se jämförelse

Vanliga frågor om magasinering

Har du frågor om magasinering hos Shurgard?

Se vanliga frågor
We detected a slow network and loaded a static map.
Tap here to enable the interactive map.