Förråd från 1 kr för den första månadshyran och spara upp till 50 % varje månad.
Skriv in postnummer eller ort

Trygg och säker magasinering

Du känner dig lugn om du vet att dina ägodelar är i absolut tryggt förvar. Vi på Shurgard tar därför säkerheten på största allvar.

Övervakning och skydd

Alla våra anläggningar har

  • strategiskt placerade digitala övervakningskameror
  • larm kopplade till ett externt säkerhetsteam
  • sensorbelysning
  • omgivande inhägnad
  • elektroniska grindar som öppnas med personlig kod
  • individuella förråd med specialkonstruerade säkerhetslås

Strängt kontrollerat tillträde

En individuell personlig kod ger dig tillträde till en Shurgard-anläggning och till den del av fastigheten där ditt förråd finns. Ingen annan har tillträde dit såvida inte även de har ett förråd där.

Personlig tillträdeskod

Ditt eget lås och din egen nyckel

Endast du har nyckeln till ditt låsta förråd. Inte ens vår personal har en nyckel. När du blir kund kan du köpa ett nytt, förseglat lås från Shurgard. Du kan använda det igen nästa gång du använder ett Shurgard-förråd. Det är konstruerat för att vara säkrare än ett vanligt lås.

Läs mer om lås för ditt förråd.

Endast du har nyckeln till ditt förråd.

Anläggningspersonal

På alla våra anläggningar har vi särskilt utbildad personal som kan känna igen och vidta åtgärder om de ser något misstänkt.

Shurgards anläggningspersonal

Säkerhetstänkande och professionalism

Vi ser över och förbättrar våra säkerhetsåtgärder regelbundet. Och som medlem av den europeiska organisationen för self storage-branschen (Fedessa) samarbetar vi nära med polisen, brandkåren och andra myndigheter för att försäkra oss om att våra anläggningar uppfyller säkerhetsbestämmelserna.

Kameraövervakning

Förråd från 1 kr för den första månadshyran och spara upp till 50 % varje månad.
Skriv in postnummer eller ort
We detected a slow network and loaded a static map.
Tap here to enable the interactive map.