Strängt kontrollerat tillträde

En individuell personlig kod ger dig tillträde till en Shurgard-anläggning och till den del av fastigheten där ditt förråd finns. Ingen annan har tillträde dit såvida inte även de har ett förråd där.

Ditt eget lås och din egen nyckel

Endast du har nyckeln till ditt låsta förråd. Inte ens vår personal har en nyckel. När du blir kund kan du köpa ett nytt, förseglat lås från Shurgard. Du kan använda det igen nästa gång du använder ett Shurgard-förråd. Det är konstruerat för att vara säkrare än ett vanligt lås.

Läs mer om lås för ditt förråd.

Anläggningspersonal

På alla våra anläggningar har vi särskilt utbildad personal som kan känna igen och vidta åtgärder om de ser något misstänkt.

Säkerhetstänkande och professionalism

Vi ser över och förbättrar våra säkerhetsåtgärder regelbundet. Och som medlem av den europeiska organisationen för self storage-branschen (Fedessa) samarbetar vi nära med polisen, brandkåren och andra myndigheter för att försäkra oss om att våra anläggningar uppfyller säkerhetsbestämmelserna.

Första gången du magasinerar?

Hur magasinering fungerar

Det är enkelt att magasinera hos Shurgard. Du kan hyra ett förråd i bara tre steg.

Kom i gång med self-storage

Våra magasineringspriser

Så här anger vi priset för ett förråd hos Shurgard.

Om förrådspriser

Våra förrådsstorlekar

Exempel på våra olika förrådsstorlekar och hur du väljer rätt förråd.

Se exempel på förrådsstorlekar

Korttidsmagasinering

Vad korttidsmagasinering hos Shurgard innebär och hur vi kan hjälpa dig.

Om korttidsmagasinering

Magasinering hos grannarna jämfört med self-storage

De största skillnaderna mellan peer-to-peer storage och self-storage.

Se jämförelse

Pick up & Delivery jämfört med self-storage

De största skillnaderna mellan Pick up & Delivery och self-storage.

Se jämförelse

Vanliga frågor om magasinering

Har du frågor om magasinering hos Shurgard?

Se vanliga frågor
We detected a slow network and loaded a static map.
Tap here to enable the interactive map.