Förråd från 1 kr för den första månadshyran och spara upp till 50 % varje månad.
Skriv in postnummer eller ort

Att låsa sitt förråd med cylinderlås

Steg 1

Skjut in mässingsregeln i fåran, till vänster eller höger beroende på dörr. Rucka vid behov på dörren/rullporten för att komma I linje med fåran.

Anvisningar om hur du låser ditt förråd – Steg 1

Steg 2

Se till att cylinderlåsets bygel är I linje. Se bild till höger. Annars vrid nyckel så att bygeln kommer i linje..

Anvisningar om hur du låser ditt förråd – Steg 2

Steg 3

För in cylinderlåset i mässingsregelns hål och vrid om nyckeln så att låset inte kan tas ut.

Anvisningar om hur du låser ditt förråd – Steg 3

Steg 4

Ta ut nyckeln. Förrådet är nu låst. Separera de tre nycklarna – bara du har nycklar till ditt förråd.

Anvisningar om hur du låser ditt förråd – Steg 4
Förråd från 1 kr för den första månadshyran och spara upp till 50 % varje månad.
Skriv in postnummer eller ort
We detected a slow network and loaded a static map.
Tap here to enable the interactive map.