Vår ledning

Marc Oursin
Chief Executive Officer

Marc Oursin

Marc Oursin har varit VD för Shurgard Self-Storage SSA sedan i januari 2012.

Oursin har haft olika ledande befattningar inom stora detaljhandelsföretag. Under 2010 och 2011 ledde Oursin den genomgripande förändringen av Sport 2000 i Frankrike med riskkapitalbolaget Activa Capital. Han inledde sin yrkeskarriär hos Promodès i Frankrike och Schweiz (från 1987 till 1995) och gick sedan till Carrefour, där han arbetade i Frankrike, Thailand, Sydkorea, Taiwan och Belgien (från 1995 till 2009).

Han har även tjänstgjort utomlands i de olika franska handelskamrarnas styrelser. Oursin har en MBA från Essec Business School i Paris och en masterexamen i lantbruksteknik från AgroParisTech.

Jean Kreusch
Chief Financial Officer

Jean Kreusch

Jean Kreusch kom till Shurgard 2003 som koncerncontroller. Han har varit finansdirektör sedan i juni 2005 och är som sådan ansvarig för finans, affärsanalys, prissättning och marknadsföring. Han tjänstgjorde även som tillfällig VD från juni 2010 till december 2011.

Kreusch kom till Shurgard från Latexia, där han arbetade från augusti 2000 och hade befattningen som direktör för finans och administration. Innan dess innehade Kreusch befattningen som koncernansvarig för rapportering och beskattning hos European Vinyls Corporation från 1996 till 2000. Han tillbringade de fyra åren mellan 1992 och 1996 på Holiday Inns huvudkontor för Europa, Afrika och Mellanöstern som chef för finansiell planering och ansvarig för ledningsinformation.

Kreusch har en examen i företagsekonomi och finans från handelshögskolan ICHEC i Bryssel.

Duncan Bell
VP Operations

Duncan Bell

Duncan Bell kom till Shurgard i april 2009 som marknadschef för Storbritannien. Under 2013 var Duncan marknadschef även för Nederländerna.

Duncan kom till Shurgard från resebranschen, där han arbetade för Travelbag som försäljningschef och sedan som chef för Travelbag 2006–2008. Dessförinnan arbetade Duncan som administrativ chef för Trailfinders i Manchester, Glasgow och London 1992–2006.

Duncan har en akademisk examen (kvalificerad) i ekonomisk historia från University of Sheffield].

Ammar Kharouf
VP HR and Legal

Ammar Kharouf

Ammar Kharouf började på Shurgard i mars 2014 som chefsjurist och direktör för personal och juridik. Ammar kom till Shurgard från Public Storage, där han tjänstgjorde i rollen som direktör och chefsjurist med ansvar för process- och verksamhetsfrågor i ca 9 år.

Före Public Storage arbetade Ammar för en privat internationell advokatbyrå.

Ammar har en akademisk examen i internationella relationer från American University och en juristexamen från University of California, Hastings College of the Law.

Isabel Neumann
Chief Investment Officer

Isabel Neumann

Isabel Neumann kom till Shurgard Self-Storage som kapitalförvaltningschef i augusti 2021. I denna roll kommer hon att ansvara för samtliga aspekter av Shurgards kapitalallokering i fastighetssegmentet, inklusive all utveckling samt fusioner och förvärv.

Isabel Neumann var tidigare verkställande direktör på Bank of America Merrill Lynch i London i 16 år, där hon hade en rad ledande befattningar inom investmentbanktjänster i Europa, Mellanöstern och Afrika. Dessförinnan arbetade hon som affärsutvecklingschef på Starlab och inledde sin karriär som konsult hos Arthur Andersen. Isabel Neumann är styrelseledamot i Belfius Bank & Insurance. Hon har en MBA från University of Chicago GSB Booth och har studerat kommersiell teknik vid KU Leuven (Belgien).