Magasinering för företag

Hyra förråd hos Shurgard som företag
Magasinering för företag

Företag hyr förvaringsutrymme hos Shurgard för att magasinera sina arkiv eller säsongsartiklar, ägare av onlinebutiker hyr förvaringsutrymme för att förvara sitt lager, fackmän hyr förråd för att ha en säker förvaringsplats för sina verktyg, sin utrustning och andra föremål som används i företaget – möjligheterna är oändliga!

Nedan hittar du frågor som ofta ställs om att hyra företagsförråd hos Shurgard.

Frågor om att hyra företagsförråd

Företagskunder har tre alternativ för att hyra förvaringsutrymme hos Shurgard:

 • Via den här webbplatsen: Detta är det snabbaste och bekvämaste sättet att hyra ett förråd.
  Först behöver du hitta Shurgard-anläggningen närmast dig. Sedan väljer du den förrådsstorlek som är bäst för dig. Skriv in dina uppgifter för att boka förrådet.
 • På en av våra anläggningar.
  Kom över på en fika och låt vår vänliga personal hjälpa dig på plats.
 • Ring oss gratis på 0200 12 51 48.

Du behöver förse oss med följande:

 • Bevis på kopplingen till företaget (t.ex. visitkort) samt giltig identitetshandling med fotografi.
 • Dina bankuppgifter för att starta autogiro.

Läs övriga frågor om hyreskontrakt med Shurgard

Välja förvaringsutrymme

Det finns två sätt att avgöra hur stort förvaringsutrymme du behöver:

 • Använd vår onlinebaserade storlekskalkylator.
  Här kan du ange vilka föremål du vill magasinera. Kalkylatorn sköter sedan beräkningen åt dig.
 • Du kan även kontakta en av våra medarbetare, som hjälper dig att avgöra vilken förrådsstorlek som är lämplig. Ring oss på 0200 12 51 48 eller ring en Shurgard-anläggning i ditt område.

Tillträde och säkerhet

Det är möjligt att ge dina leverantörer tillträde till ditt/dina förråd hos Shurgard. Detta betyder att du inte behöver vara på plats varje gång det kommer en ny leverans.

Varje person du vill ge tillträde till ditt/dina förråd får en personlig tillträdeskod, vilket innebär att det alltid går att se vem som har varit i ditt/dina förråd och när.

Du kan även begära en översikt över denna information.

På begäran kan personalen på din Shurgard-anläggning förse dig med en åskådlig översikt som visar vem som har varit inne i ditt förråd och när.

Hos Shurgard är det möjligt att ordna med flera tillträdeskoder för din personal eller dina leverantörer.

Detta ordnas enkelt tillsammans med våra medarbetare på din Shurgard-anläggning.

Varje person du vill ge tillträde till ditt/dina förråd får en personlig tillträdeskod, vilket innebär att det alltid går att se vem som har varit i ditt/dina förråd och när.

Du kan även begära en översikt över denna information.

Om du tappar bort nyckeln till ditt förråd bör du anmäla det till butikspersonalen på din Shurgard-anläggning.

Eftersom vi inte har någon kopia av din nyckel kan vi, med ditt samtycke, låta en låssmed borra upp låset.

Om du har glömt bort din personliga tillträdeskod kan du begära en ny av butikspersonalen på din Shurgard-anläggning.

Av säkerhetsskäl lämnar vi bara ut den nya koden till den person som ingick hyreskontraktet.

Detta betyder att du kan få den nya tillträdeskoden endast mot uppvisande av en giltig identitetshandling.

Flytt, transport

Alla våra anläggningar nås med skåpbil eller liten lastbil, och på vissa anläggningar kan du köra in. Det gör det möjligt för dig att köra din skåpbil eller lastbil ända fram till byggnaden, vilket snabbar på på- och avlastningen.

Det finns även utomhusförråd på vissa anläggningar, där du kan parkera ditt fordon precis framför ditt förråd.

För att undvika skada på dina tillhörigheter under transport, bör du packa dem ordentligt.

Du kan köpa olika slags förpackningsmaterial, som flyttlådor, garderobslådor, diverse skydd, krympfilm och tejp, på din Shurgard-anläggning.

Se vårt utbud av förpackningsartiklar.

Det finns rejäla vagnar på alla Shurgards anläggningar. Detta betyder att du inte behöver bära dina saker utan enkelt kan rulla dem till förråd för snabb på- och avlastning.

Kontrakt och betalning

Du kan hyra ett förråd så kort tid som en vecka. Meddela bara personalen på din Shurgard-anläggning ditt preliminära utflyttningsdatum när du skriver kontrakt.

Så snart kontraktet är skrivet kan du lagra dina saker hos Shurgard.

Vi måste få uppsägningen minst 15 dagar före början av nästföljande faktureringsperiod.

Förrådet måste sägas upp skriftligen per e-post, post, fax eller på din Shurgard-anläggning.

Uppsägningen måste innehålla ditt namn, ditt förrådsnummer och uppsägningsdatum.

Försäkra dig om att vi får uppsägningen minst 15 dagar före början av nästföljande faktureringsperiod.

Beroende på hyreskontrakt kan betalningarna göras månads-, kvartals- eller årsvis.

Nej, du behöver inte betala någon depositionsavgift när du hyr förråd hos Shurgard.

Moms utgår bara för företagskunder. De priser som visas på vår webbplats är exklusive moms.