Säkerhet

Säkerhetsåtgärder på Shurgard, vad du gör om du tappar bort din personliga kod eller nyckel
Säkerhet

Dina ägodelar är trygga hos oss.

Nedan följer frågor som ofta ställs om säkerheten hos Shurgard.

Vi använder flera olika metoder för att garantera att dina tillhörigheter är trygga och säkra när de är magasinerade hos Shurgard:

  • Shurgards personal: Shurgards anläggningar är alltid bemannade under öppettiderna. Personalen håller ett öga på allt som händer på och omkring våra anläggningar under sina dagliga kontrollrundor.
  • Kameraövervakning: Alla våra anläggningar har synliga och dolda övervakningskameror som dygnet runt bevakar anläggningen både in- och utvändigt.
  • Säkerhetsbevakning: Shurgard samarbetar med ett professionellt vaktbolag för att gemensamt garantera tryggheten och säkerheten kring anläggningarna.
  • Individuell tillträdeskod: En individuell personlig kod ger dig tillträde till en Shurgard-anläggning och till den del av fastigheten där ditt förråd finns. Ingen annan har tillträde dit såvida inte även de har ett förråd där.
  • Personligt lås och personlig nyckel: Både låset och nyckeln till ditt förråd är unika. Det är bara du som har nycklar till detta lås. Så ingen annan har tillgång till dina tillhörigheter.

Läs mer om säkerheten hos Shurgard

Du använder det specialkonstruerade cylinderlåset av säkerhetstyp för att låsa ditt förråd.

Du äger låset och nycklarna till det. Detta betyder att det bara är du som kommer åt ditt förråd.

Läs mer om lås för ditt förråd.

Ja, när du hyr ett förråd hos Shurgard kan du även ge andra personer tillträde till ditt förråd.

Du avgör vem som ska ha tillgång till ditt förråd samt ger den personen din tillträdeskod och nyckel.

Den person som har ingått hyreskontraktet förblir ansvarig och skadeståndsskyldig för, till exempel, skada på anläggningen eller andra kunders saker.

Vi på Shurgard vet alltid vem som befinner sig inom våra anläggningar.

Vi ger kunder tillträde till våra anläggningar endast med personliga tillträdeskoder. Detta betyder att vi kan hålla obehöriga personer utanför och garantera din och dina sakers trygghet och säkerhet.

Om du tappar bort nyckeln till ditt förråd bör du anmäla det till butikspersonalen på din Shurgard-anläggning.

Eftersom vi inte har någon kopia av din nyckel kan vi, med ditt samtycke, låta en låssmed borra upp låset. Denna kostnad står du för.

Om du har glömt bort din tillträdeskod kan du begära en ny av butikspersonalen på din Shurgard-anläggning.

Av säkerhetsskäl lämnar vi bara ut den nya koden till den person som skrev på hyreskontraktet.

Detta betyder att du kan få den nya tillträdeskoden endast mot uppvisande av en giltig identitetshandling med fotografi.