Tillträde

Hur du kommer åt ditt förråd och när du har tillgång till det
Tillträde

Vi på Shurgard finns här för att hjälpa dig att tryggt och bekvämt magasinera dina värdefulla tillhörigheter i ett av våra förråd.

Tillträdet till ditt förråd är reglerat med tillträdeskoder och nycklar, parkeringsplatser, rymliga varuhissar och praktiska inkörningsmöjligheter.

När du börjar använda ditt förråd får du en personlig, elektronisk tillträdeskod av personalen på din Shurgard-anläggning. Du använder denna kod för att komma in på anläggningen och till den del av fastigheten där ditt förråd ligger.

Det är bara du som kommer åt ditt förråd, som är låst med ett specialkonstruerat cylinderlås av säkerhetstyp. Du äger låset och nycklarna till det. Alla våra anläggningar bevakas med övervakningskameror som är placerade på strategiska platser.

Shurgards alla anläggningar erbjuder goda möjligheter att parkera på eller intill området.

På många anläggningar kan du köra in ditt fordon och parkera där för att underlätta på- och avlastningen.

Vissa anläggningar har till och med parkering för stora flyttbilar.

På alla Shurgard-anläggningar har du fritt tillträde sju dagar i veckan.

Normala förrådstider är mellan kl. 6.00 och 23.00.

Under öppettiderna är butikspersonalen på plats för att ge dig som kund personlig service (besvara frågor, sälja flytt- och förpackningsmaterial, hantera hyresbetalningar osv.)

Butiken är bemannad de flesta dagar i veckan. För att hitta din anläggnings öppettider söker du i förteckningen över alla Shurgard-anläggningar.

Du har fritt tillträde till ditt förråd under våra normala förrådstider mellan kl. 6.00 och 23.00.

Ja, Shurgard erbjuder även förråd som man kommer åt direkt med bil eller lastbil.

Dessa ligger i markplan, ofta på fastighetens utsida, så att du kan parkera ditt fordon precis framför ditt förråd.

Ja, för att enkelt lasta in och ur dina saker i ditt förråd kan du gratis låna vagnar på din Shurgard anläggning.

För att låna våra vagnar behöver du en 10 krona. När du har lastat klart ställer du tillbaka vagnen och får tillbaka din 10 krona. 

Om du har andra frågor om tillträdet till dina förråd är du välkommen att kontakta oss.