Utflytt

Vad du behöver göra innan och när du flyttar ut
Utflytt
Nedan följer frågor som ofta ställs om vad du behöver göra innan och när du flyttar ut ur ditt förråd

Våra kontrakt kan sägas upp minst 15 dagar före början av nästföljande faktureringsperiod.

Förrådet måste sägas upp skriftligen via e-post eller brev eller personligen på din Shurgard-anläggning. Uppsägningen måste innehålla ditt namn, förrådsnummer, uppsägningsdatum samt datum för önskad utflytt.

Oavsett skriftlig uppsägning så måste du legitimera dig på plats innan du lämnar ditt förråd.

Glöm alltså inte bort att kontakta oss om du inte längre behöver ditt förråd.

Försäkra dig om att ditt förråd är tömt och rent. Glöm inte att ta bort och ta med dig låset.

Notera att ett uppsagt och tömt förråd som står olåst kommer att återtas av Shurgard. Om du inte gör detta kan Shurgard inte registrera din utflyttning och ditt kontrakt löper då vidare.

När du har tömt ditt förråd ska du ta bort och ta med dig låset. Det är ditt, så du kan använda det igen när du behöver hyra ett förråd hos Shurgard i framtiden.

Förrådet måste vara tömt och rent när du lämnar över det till oss. Om du inte längre vill ha en del av de tillhörigheter som du har magasinerat måste du själv göra dig av med dem.

Shurgard förbehåller sig rätten att förlänga ditt kontrakt om ditt förråd inte är tömt.

Om du inte har flyttat ut på ditt uppsägningsdatum förlängs ditt hyreskontrakt. Det betyder att såväl villkoren som uppsägningstiden ( 15 dagar före början av nästföljande faktureringsperiod) fortfarande gäller.

Om dina planer har ändrats och du vill fortsätta att hyra ditt förråd trots allt är det inget problem. Då hör du helt enkelt av dig till oss.

Du kan även flytta till ett mindre förråd om du behöver mindre förvaringsutrymme. Vi tar inte ut någon flyttavgift. Vår personal på plats kan ge dig råd om vilken förrådsstorlek som skulle passa dig bäst och hjälpa dig att boka ett nytt förråd.